Vitajte v MD legal
Poskytujeme právne poradenstvo s individuálnym prístupom
ku každému klientovi.
Viac o nás

Oblasti špecializácie

Vyznáme sa a pomôžeme vám vo viacerých oblastiach práva.

Obchodné právo

právo obchodných spoločností, záväzkové právo

 • komplexný servis pri zakladaní obchodných spoločností a korporátnej agendy
 • právne analýzy a príprava zmlúv, posudzovanie a vyhodnocovanie rizík
 • správne nastavenie zmluvných vzťahov, ich zmeny a ukončovanie
 • právne poradenstvo pri vymáhaní pohľadávok
 • právne zastupovanie pred súdom

Občianske právo

Záväzkové právo, vlastnícke právo, ochrana osobnosti, dedičské právo

 • právne analýzy a príprava zmlúv
 • uplatňovanie a vymáhanie nárokov
 • riešenie vlastníckych sporov
 • právne poradenstvo v dedičskom konaní
 • právne zastupovanie pred súdom

Právo hospodárskej súťaže

 • posudzovanie obchodných vzťahov s ohľadom na existenciu dohôd obmedzujúcich súťaž
 • správne nastavenie obchodných vzťahov s ohľadom na ich súlad s pravidlami hospodárskej súťaže
 • uplatňovanie nárokov súťažiteľa
 • komplexný právny servis v konaniach o koncentráciách pred Protimonopolným úradom SR

Rodinné právo

Právne poradenstvo a zastupovanie pred súdom vo veciach:

 • vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • rozvodu manželstva
 • starostlivosti o maloleté deti
 • určovania výživného

Pracovné právo

Právne poradenstvo a zastupovanie pred súdom vo veciach:

 • uzatvárania a ukončovania pracovnoprávnych vzťahov
 • uplatňovania nárokov z pracovnoprávnych vzťahov

Správne právo

Verejné obstarávanie, stavebné právo daňové právo

 • právne poradenstvo v jednotlivých oblastiach správneho práva
 • zastupovanie pred jednotlivými správnymi orgánmi
 • uplatňovanie nárokov náhrady škody
Naše služby vám poskytneme aj v angličtine a nemčine.

Právne poradenstvo

Ak sa potrebujete poradiť, kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky a radi si s Vami dohodneme informatívne stretnutie. Toto stretnutie je bezplatné.

Na stretnutí vyhodnotíme Váš prípad alebo právny problém a poskytneme potrebné rady, odporúčania a usmernenia. Na základe toho Vám uľahčíme rozhodovanie ohľadne ďalších krokov pri riešení Vašej záležitosti. Budete tak vedieť zhodnotiť, aké sú Vaše možnosti, či šance na úspech v súdnom spore a aké právne služby prípadne budete potrebovať. Zároveň Vám poskytneme aj ich cenový odhad.

Ak je to pre Vás pohodlnejšie, navštívime Vás vo Vašom sídle. Ak potrebujete okamžité poskytnutie informácií, poskytneme Vám ich telefonicky alebo e-mailom.

Pri poskytovaní právnych služieb využívame prostriedky moderných technológií, aby sme šetrili Váš čas a výdavky.

Cenník

Spôsob a výška odmeny je vždy výsledkom vzájomnej dohody. Snažíme sa ju nastaviť tak, aby čo najrozumnejšie zohľadňovala charakter Vami požadovanej služby a aby Vaše výdavky boli čo najnižšie. Ak máte záujem o konkrétne informácie, kontaktujte nás a a zašleme Vám predpokladaný odhad odmeny za právne služby. Budete tak vedieť, koľko Vás právne služby budú stáť.

Prvú informatívnu konzultáciu poskytujeme bezplatne. Rovnako bezplatne Vám poskytneme odpovede na jednoduchšie právne otázky alebo problémy.

V prípade, ak dôjde k dohode o spôsobe a výške odmeny, klient ju uhrádza až po poskytnutí právnych služieb a ich odsúhlasení. Klientovi je vždy poskytnutý podrobný rozpis a prehľad úkonov, ktoré boli v jeho prípade uskutočnené. Bez odsúhlasenia realizovaných úkonov zo strany klienta, právne služby nefakturujeme.

O nás

JUDr. Milan Ďurica, LL.M., PhD.

advokát

Vzdelanie

 • 2005

  Titul Mgr. v odbore právo

  Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

 • 2005

  Titul JUDr. v odbore právo

  Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica

 • 2007

  titul LL.M. v odbore: súkromné a verejné právo

  špecializácia: právo obchodných spoločností
  Právnická fakulta Friedrich-Schiller-Universität, Jena (Nemecko)

 • 2009

  Titul PhD. v odbore obchodné a finančné právo

  špecializácia: právo obchodných spoločností v európskom priestore
  Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica

 • 2009

  Zapísaný do Slovenskej advokátskej komory

  Číslo licencie: 5050

Skúsenosti

 • 2006-2009

  Advokátsky koncipient

  HMG & partners, s.r.o.

 • 2009-2012

  Spolupracujúci advokát

  HMG & partners, s.r.o.

 • 2012-2014

  Spolupracujúci advokát

  Valko Marián & partners, s.r.o.

 • 2009-2010

  Odborný asistent

  Katedra súkromného práva, oddelenie obchodného, finančného
  a hospodárskeho práva, Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela

 • 2010-2015

  Odborný asistent

  Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva,
  Právnická fakulta Univerzity Komenského.

 • 2010-súčasnosť

  Odborný asistent

  Oddelenie obchodného práva,
  Ústav súkromného práva Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy

Právne poradenstvo poskytujeme s dôrazom na osobný a individuálny prístup ku každému klientovi, rešpektujúc jeho požiadavky, s cieľom dosiahnuť želaný výsledok a eliminovať prípadné riziká.

Kontakt

Chceme vám pomôcť. Napíšte nám a my sa vám čo najskôr ozveme.

  Našim klientom sa snažíme odpovedať vždy obratom. V prípade, ak nám to neumožňuje pracovná zaneprázdnenosť a venujeme sa inému klientovi, ozveme sa čo najskôr, spravidla do niekoľkých hodín.

  Kde nás nájdete

  Naše kontaktné údaje

  MD legal, s.r.o.

  Kancelária

  (nie je korešpondenčnou adresou)

  Dohnányho 16
  821 08 Bratislava

  Telefón

  +421 905 191 194

  E-mail

  durica@mdlegal.sk